Máy May Công Nghiệp

Juki DDL-8100E

Giá: 6.800.000 đ

JUKI DDL-8700N

Giá: Hết Hàng

YongGong YG-9700M-D3

Giá: 8.000.000 đ

DOSO DS-5550

Giá: 4.900.000 đ

PUFU PU 8700

Giá: 5.000.000

MITSUYIN MY 8700

Giá: 5.000.000

YONGGONG GC 5550

Giá: 4.900.000 đ

YONGGONG GC6-9

Giá: Liên hệ.

SAVOR SR 5550

Giá: Liên hệ.

HIKARI H-8800

Giá: Liên hệ.

YONGGONG 747 / 757

Giá: Liên hệ.

SAVOR SR 747

Giá: Liên hệ.

PUFU PU 747 / 757

Giá: 7.100.000 đ

MITSUYIN 8747 / 8757

Giá: 7.100.000 đ

SAVOR SR 500

Giá: Liên hệ.

SAVOR SR 600

Giá: Liên hệ.

PUFU PU W500

Giá: 11.500.000 đ

PUFU PU W-600

Giá: Liên hệ.

MITSUYIN MY W-500

Giá: Liên hệ.

MITSUYIN MY W-600

Giá: Liên hệ.