JAGUAR JS680

JAGUAR JS-680 B

Giá

1.600.000 đ

Tình trạng

Mới 85%

Model

: JAGUAR JS680

- Tình Trạng Máy : mới 85%

- May được 26 mẫu đường may cơ bản

- 05 Bước làm khuy tự động

- Chức năng may kim đôi

- Chức năng may lùi

- Điều chỉnh độ căng chỉ

- Hệ thống suốt chỉ nhanh

- Chân vịt dễ thay thế

- Đèn chiếu sáng vùng may

- Tốc độ may 600 mũi/phút

JAGUAR JS-680 C JAGUAR JS-680 B JAGUAR JS-680 A

 

 

- Thiết bị chuyển điện.

- Diã Dvd Hướng dẫn sử dụng .

- 4 chân vịt:

* Chân vịt đa năng.
* 3 Chân vịt tặng kèm (Tuỳ đợt)

- Vĩ kim may, kéo, suốt nhựa,…