CÁCH XỬ LÝ KHI MÁY MAY ĐA NĂNG BỊ ĐỨT CHỈ

I. Các trường hợp máy may bị đứt chỉ gồm:

- Xỏ chỉ sai quy cách, xỏ chỉ không vô cò.

- Không hạ tay nâng chân vịt xuống, không vô tăng xông

- Chỉnh chỉ căng quá.

- Miếng chặn chỉ chưa để sát ống chỉ 

II. Cách xử lý:

1. Xỏ chỉ sai quy cách, xỏ chỉ không vô cò

- Khi chỉ không đi qua cò sẽ làm đứt chỉ, bạn phải xỏ chỉ lại

2. Không hạ tay nâng chân vịt xuống, không vô tăng xông

- Trước khi xỏ chỉ kim, bạn phải nâng chân vịt lên để chỉ đi qua tăng xông

 

3. Chỉnh chỉ căng quá.

- Khi bắt đầu qui trình sử dụng máy may, bạn nên chỉnh tất cả thông số chặt lỏng chỉ về mặc định.

- Kiểm tra lại nút "Chặt lỏng chỉ", điều chỉnh về số trung bình. 

4. Miếng chặn chỉ chưa để sát ống chỉ 
- Bạn nhớ gắn miếng chặn chỉ khi bỏ chỉ vào ống để tránh bị kẹt ống chỉ gây đứt chỉ.

 

 
 
 

Chia sẻ với bạn bè

Hiển thị tất cả kết quả cho ""